top of page

Bruksanvisning med skjermbilder

11. Preferences (programinnstillinger)

12. Videoavspilling

13. Tastaturkommandoer

Denne innføringen er ment å sette deg igang med Transcribe!, men hvis du trenger ytterligere hjelp finnes det en komplett hjelpesekjson på programutviklerens hjemmeside.

1. Legg filer inn i Transcribe! 

1. Load files into Transcribe
1. Etter å ha installert Transcribe!  kan du legge in filer ved 'FILE'-menyen, eller ganske enkelt dra filer fra andre kilder som iTunes over i Transcribe!  -vinduet.
Dragging files into TR-window.png

Filer fra iTunes etc.

Transcribe!-vindu

Hvis du velger flere filer vil Transcribe!  åpne et vindu for hver av dem
Three windows of TR open.png
2. Change the view of the screen
2. Tilpass Transcribe!-vinduet
Dra i linjene som er markert på bildet for å utvide/minske størrelsen på tekstområde/ lydgrafen/ pianotastaturet i Transcribe!  
Jeg foretrekker som regel å utvide tekstområdet for å ha god plass til å skrive kommentarer, akkorder etc.
Lydgrafen pleier jeg å smalne til
1-2 cm og pianoet som bare er for å sjekker enkeltone trenger ikke ta mye plass.
Change field size.png

Område for tekst

Lydgraf

Piano for referansetoner

Juster størrelsen på vinduet

3. Avspillingskontroller
3. Playback controls
Ved å prøve deg frem med mellomtast, 'komma', 'E' og 'K' ser du fort hvordan de fungerer.
Klikk lydgrafen for å sette det røde avspillingsmerket
Spill = Mellomtast,
Pause = Mellomtast eller 'Komma'
Fortsett fra pause = 'Komma'
Tilbake til avspillingsmerket = Mellomtast
Spill fra det røde merket med tast nede = 'Z'
Gå tilbake 1 sekund = 'K' (eller programmer et annet interval)
Hurtigavspilling bakover = 'R'
Flytt det røde merket til siste avspillingsstopp = 'E'
Playback controls.png

Avspillingsmerke

pause

4. Sett markører
4.Set markers
Markører gjør det lett å finne tilbake til punkter i en fil og er kanskje den viktigst funksjonen til  Transcribe!  .
Sett taktmerker og taktslag med 'M' og 'B' mens musikken avspilles. 
Takter blir angitt tall, og når du kommer til et nytt vers, refreng, solo etc. vil 'S' sette et merke for en ny del av musikken. 
Ved å høyreklikke et merke kan det gjøres om 
til ett av de to andre typene. Takt- og seksjonsmerke kan også gis navn. 
5. Markers.png

4/4 takt

3/4 takt

Tidslinje

Seksjonsmerker

Disse markørene kan selvsagt brukes til annet enn musikk, som når du ser en video hvor det er punkter du vil merke deg og kanskje lagre i bokmerkelista. 
5. Tekstblokker
5. Textblocks
Tekstblokker kan brukes til å noter akkorder over lydgrafen, skrive kommentarer etc. 
De kan utvider seg etter hvor mye du skriver og kan brukes til å skrive av dialoger i filmer etc.
Blokkene kan gis forskjellige farger og flyttes rundt i tekstblokkområdet. 
6. Textblocks chords.png
7. Textblocks annotate.png
Trykk 'T' for å opprette tekstblokk (gjerne mens avspilling pågår)
'Enter' for å skrive, velg farge, 'OK'
Tekstblokken vises og kan flyttes og omformes.
8. Textblock 'T.png
9. Textblock 'Enter'.png
10. Textblock select color + OK.png
6. Eksporter tekstblokker
6. Export textblocks
Hvis du skriver større mengder med tekst kan det hende du ønsker å eksportere denne teksten til en tekstbehandler. 
Tekstblokkene kan eksporteres i henhold til farge. I eksemplet har jeg skrevet teksten jeg lyttet til i gult og nye ord jeg måtte slå opp er skrevet i grå blokker. Etterpå ble disse eksportert som to separate tekstdokumenter.
_screenshot maquinas.png
Screenshot 2018-12-24 at 16.02.34.png
Screenshot 2018-12-24 at 16.03.23.png
_Screenshot text menu.png

Tekst fra gule tekstblokker

Tekst fra grå tekstblokker

Etterpå limte jeg disse side om side
inn i OneNote for å ha vokabular 
som fulgte teksten nedover. 
Screenshot 2018-12-24 at 15.09.41.png
7. Loop'er
7. Loops
Loop'er er praktiske når du vil høre en del av musikken om igjen flere ganger.
Startpunktet på loop'en kan finjusteres med venstre/høyre pil og endepunktet med Shift + venstre/høyre pil.
Zoom inn/ut:  Command + v/h pil.
Å strekke lydgrafen på denne måten er praktisk når det blir trangt og liten plass til å skrive akkorder eller annen tekst over lydgrafen.
11. Loop.png
12. Loop - zoom.png
8. Bokmerker
8. Bookmarks
For å legge til bokmerke på lydgrafen:
1. Trykk 'Fx' for å åpne 'Audio Effects & Controls' -vindu.
2. Trykk 'misc' tab for å vise listen der du kan legge inn bokmerker.
3. Klikk på lydgrafen der bokmerke skal være.
4. Shift-klikk på en ledig plass i bokmerkelista og gi det et navn. 
Looper kan også lagres på denne måten.
13. Bookmarks.png

Bokmerkeliste

Bokmerkelista har 20 plasser men kan utvides uendelig: Klikk på en plass og velg 'Insert before' eller 'Insert after' for å legge til en ny plass.
9. Tuning
9. Stemming og transponering
Når du har en innspilling du vil spille sammen med og originalen er enten ustemt i henhold til instrumentet ditt eller du ønsker å spille i en annen toneart kan du justere det i 'tuning page' i 'Audio & Effects Controls' -vinduet
Dette skulle være ganske selvforklarende, men påse at 'Active' er markert.
Et tips for bassister som prøver å høre en basslinje som er så dyp og grumsete at det er vanskelig å skille tonene: Sett tuning opp en oktav for å høre tonene lettere. 
14. Tuning.png

Eksempel hvor musikken er transponert opp tre halvtoner

Du kan også transponere i halvtoner med skyvekontrollen nederst til høyre i 
Transcribe! -vinduet.
14b Tuning.png
10. Eksporter lydfiler
10. Export sound files
Sett at du er musikklærer eller spiller i band og vil gi en YouTube-innspilling til 
en elev eller bandmedlem  som ikke har Transcribe!  og hvor musikken skal gå i en annen toneart og kanskje et annet tempo enn originalen. Da kan du gjøre disse endringene i Transcribe!  og gå til File > Export Sound file... 
I eksemplet under er 'Tuning' og 'Speed' automatisk markert, så eleven/ bandmelemmene vil få lydfilen med transponeringen og tempoendringen du har gjort.
Tilgjengelige filformat er som bildet viser: .wav, .aiff og .ogg.
15 Export sound files.png
For å eksportere komprimerte lydformater må du ha  GS streamer 
installert på din maskin. 
Se: Playing video.
11. Preferences
11. Preferences
Menyen 'Transcribe!' > 'Preferences' 
burde være ganske selvforklarende og generelt lite grunn til å gjøre større endringer i. 
Men et par ting kan være viktige:
Siden det er plassbesparende å ha en ganske smal lydgraf foretrekker jeg å ha 'Always display waveform in mono' avmerket. 
Det er også viktig å ha 'Default new transcription files to the same folder as the sound file' markert. 
La også Transcribe!  lagre Transcribe!  -filen (.xsc)
med navnet til kildefilen, slik  det foreslår. På den måten vil filene ligge ved siden av hverandre i Finder (mac) og Explorer (pc) og Transcribe! vil finne igjen kildefilen neste gang du åpner Transcribe!-filen.
16c. Preferences.png
12. Playing video
12. Playing video
Når du har en videofil i Transcribe!  og videovinduet ikke åpner ser, gå til 'View'> 'Show Video'. Hvis dette er 'grået' ut betyr det  at  du må gå til  Transcribe!  hjemmeside og installere GS streamer på maskinen din. 
Videovinduet er uavhengig av Transcribe! -vinduet og kan flyttes og endret størrelsen på. Klikk i videovinduet og gå til 'View' menu for å velge en størrelse.
Video.png
13. Keyboard shortcuts
Det er mange tastaturkommandoer i Transcribe! . Noen er allerede nevnt i Avspillingskontroller.  
Her er noen til:
 
Hele lyd-/videospor innenfor vinduet = Cmd + G
Utvid loop til å fylle hele vinduet = Cmd + F
Strekk eller krymp lydgrafen horisontalt = Cmd + left/right arrows.
Finjuster startpunktet til en loop = left/right arrow
Finjuster endepunktet til en loop = shift + left/right arrow
Man kan også programmere sine egne og lære om dette på utviklerens hjemmeside.
bottom of page