En kort intro-video om Transcribe!

Avpillerprogram spesielt nyttig til musikk-, spåkøving, transkripsjon, og for å studere dans og bevegelse.

30 dagers gratis prøve:                 eller kjøp direkte: