top of page

 En kort intro-video om Transcribe!

Avpillerprogram spesielt nyttig til musikk-, spåkøving, transkripsjon, og for å studere dans og bevegelse.

bottom of page