Generell oversikt

Selvom Transcribe! har mange funksjoner, vil du finne ut av det viktigste i løpet av kort tid og kunne begynne å bruke programmet med én gang.

Enten du bruker Transcribe! til transkripsjon (skrive noter på gehør) av musikk, studere dansetrinn (eller annen bevegelse) notere tale, er de grunnleggende funksjonene de samme: 

regulerbar hastighet, markører på lydgrafen, bokmerker, looper og tekstblokker.

Se også:

Noen skjermbilder:

Noen tastatursnarveier:

Liste over funksjoner:

Liste over filformater:

De to viktigste funksjonene til Transcribe!

Det jeg finner nyttigst medTranscribe! er muligheten til å sette markører på lydgrafen, slik at det er lett å finne tilbake til spesifikke punkter i en lyd-/ videofil. 

Det andre er muligheten til å sette ned avspillings-      hastigheten slik at det blir lettere å oppfatte f.eks hurtige passasjer i et musikkstykke eller raske bevegelser i en dansevideo o.l.

Priser:

1 eksemplar $39

2 - 4 eksemplarer $31

5 - 19 eksemplarer $25

20 - 99 eksemplarer $20

100 eller flere eksemplarer $15

Transcribe! hovedvindu

Boleo with a kick.png

Skriv tekst

Videovindu (skalerbart)

Spill av i lavere hastighet

Lydgraf 

takter & taktslag 

Navigér og sett markører

Bokmerkeliste

Transcribe! for musikk:

Med tastene 'M' and 'B' kan du sette taktstreker og taktslag over lydgrafen. 

Herbie 4 AM.png

Transcribe! for studie av bevegelse:

Sett markeringer med 'M'- eller 'S'-taster over lydgraf og 'T' for å skrive beskrivende tekst  på punkter du ønsker å se nøyere på. 

Colgadas y volcadas 1..png
Colgadas y volcadas 2..png

Skriv tekst over lydgraf i Transcribe!

Ved å utvide område for tekstblokker har du mye rom for å skrive tekst. (Ved å strekke lydgrafen horisontalt blir området for tekst enda større).

Textblocks .png
 
Funksjoner:
 • Avspillingshastighet 
 • Lagre looper og avspillingspunkter i liste (bokmerker)
 • Glimrende avspillingskontroller og markører på lydbølgegraf
 • Notér tekst over lydgraf
 • Eksportér tekst fra tekstblokker til tekstbehandler
 • Omfattende hjelpefil 
 • Støtter 24  filformater
 • Mange tastaturkommandoer 
 • Programmer egne tastaturkommandoer
 • Mulighet for å øke hastighet ved hver repetisjon av looper
 • Fotpedaler for avspilling kan tilkobles
 • Mulighet for å endre tonehøyde (transponering og finstemming)
 • Karaokefunksjon
 • Eksporter modifiserte filer som .wav, .aiff, .ogg (f.eks med annen transponering, EQ etc.) 
 • Gjør opptak fra analoge kilder
 
Tastaturkommandoer og snarveier:
    Mellomtast = Avspill, stopp, tilbake 
    E = Spill fra avspillingsmerket
    K = Gå tilbake 1 sekund 
    M = Taktmarkør
    B = Taktslagmarkør
    S = Seksjonsmarkør
    T = Tekstblokk
 
Fileformater:
 • Audio:
  • mp3​
  • mp2
  • mp1
  • aiff/aifc
  • ogg
  • flac
  • cda
  • cdda
  • aac
  • ac3
  • dss
  • dct
  • wav

Video:

 • avi​

 • mp4

 • mov

 • wma

 • wmv

 • mpeg

 • mpg

 • ogv

 • m4v

 • flv

 • f4v