top of page

Musikk: transkripsjon & øving

Jeg har brukt Transcribe!  i mange år i mitt arbeid med å transkribere for et norsk musikkforlag. Transcribe!  er først og fremst laget for musikere og har mange funksjoner som endring av hastighet , stemming, 'looping', osv.

Å kunne sette taktstreker, taktslag, og seksjonsmerker for vers, chorus, solo, osv. rett på lydgrafen har vært det mest nyttige for meg. Dette gjør det enkelt å navigere og nøyaktig  velge hva jeg ønsker å høre på i et gitt øyeblikk. Det gjør det også lettere å få oversikt over et musikkstykke.

Brukt til øving har Transcribe! funksjoner som 'speed up' hvor man kan etablere en loop som gradvis øker tempo etterhvert som den repeterer.

Det er også en equalizer og karaokemodus som gjør det mulig å redusere/fremheve visse frekvenser slik at Transcribe! kan brukes som 'music-minus-one' ved at du f.eks tar ut bassen eller vokalen fra en sang.  

Tale til tekst & språkøving

Siden Transcribe!  har et utvidbart felt hvor man kan sette tekstbobler av ubegrenset størrelse så jeg etterhvert at programmet egner utmerket til taletranskripsjon. 

Så ved å legge videoer med spansk tale fant jeg at Transcribe! er glimrende for å forbedre skrive- og lytteferdighetene samt uttale når man lærer seg et nytt språk.

Å transkribere er også en fin måte å  måle fremgangen hvis man arbeider med materiale som er litt over nivået man er på:  Skriv de ordene du hører og sett "..." der du ikke forstår. Når du så kommer tilbake til denne transkripsjonen etter noen uker eller måneder vil du sannsynligvis oppdage at det du ikke oppfattet tidligere nå har blitt forståelig. Så nå kan du fylle inn der tidligere måtte sette "...". Det er et veldig tilfredsstillende bevis på fremgang!

Å kunne sette  spill-fra-merket rett ved et ord, setning eller avsnitt og så bare trykke mellomtasten gjentatte ganger for å høre fra dette punktet, kunne ikke vært enklere. Å kunne sette ned hastigheten til f.eks. 70% kan være nyttig når det snakkes fort på et fremmed språk. 

Studér dans & bevegelse generelt

Å sette ned hastigheten på en video har vært uverderlig når jeg lærer meg nye figurer i argentinsk tango.  Bokmerker på 'navigation bar', eller i listevinduet er hendig for å holde oversikten over alle sekvensene jeg er interessert i. 

Tekstblokkene bruker jeg til notater, og noen ganger er det nyttig å kunne legge på takter og taktstreker på musikken for enda lettere å forstå hva danserne gjør.

The dancers in the video:
Michelle & Joachim website:
http://www.michelleyjoachim.com
https://www.youtube.com/youndmich

 

Transcribe!

1 eks. $39

2 - 4 eks. $31

5 - 19 eks. $25

20 - 99 eks. $20

100 eller flere eks. $15

bottom of page