top of page

Transcribe!

En 'sveitserkniv' av en 

Lyd- og videospiller

til musikkøving, transkripsjon, studere bevegelse, språkøving etc.

Windows, Mac & Linux

 

30-day gratis prøve. Kun $39 med gratis oppdateringer. 

Last ned hos: Transcribe! 

Transcribe logo.png
Transcribe - komprimert.png

Jeg har vært en ivrig bruker av Transcribe! siden 2007 og som betraktelig har forenklet jobben med å lage noter fra innspillinger (transkribere) for Norsk Noteservice. Transcribe! er også det perfekte hjelpemiddel for å øve inn musikk på gehør. 

Å studere dansetrinn eller annen bevegelse er så mye enklere når man kan sette ned avspillings-  hastighet på videoen og sette bokmerker på lydgrafen på de punktene man er spesielt interessert i.  Jeg har også brukt Transcribe! til å øve spansk ved å skrive ned det jeg hører på en spanskvideo i tekstbobler over lydgrafen. Eller man kan ta notater over lydgrafen av foredrag osv. 

 • Regulerbar avspillingshastighet
 • Markér takter og taktslag på lydgraf
 • Transponér til andre tonearter
 • Finstem i cent
 • Skriv kommentarer, akkorder etc. over lydgrafen
 • Musikkøving
 • Markér looper
 • Gradvis øk hastighet på loop pr. repetisjon
 • Equalizer
 • Karaokefunksjon
   ...eller bevegelse generelt
 • Separat, skalerbart videovindu
 • Regulerbar avspillingshastighet
 • Bokmerkeliste
 • Skriv tekst over lydgraf
 • Reguler hastighet
 • Språklæring
 • Skriv dialog over lydgraf
 • Eksportér tekst til Word eller annen tekstbehandler
 • Tidsmerker for videoteksting
Rock and Roll.png
Screenshot 2018-12-28 at 21.12.54.png
Textblocks above waveform 2.png
bottom of page